Transport

Er zijn verschillende Kraffter producten die gebruikt kunnen worden voor de transport. Hiertoe behoren de grondbak, transportbak, trekbok en de kippers. Transport is een belangrijk onderdeel in de landbouw, want er zijn verschillende soorten transport die plaats moeten vinden. Gewassen, aarde, afval - alles kan het best op een eigen manier getransporteerd worden zodat men zo effectief mogelijk te werk kan gaan.